بایگانی ماهانه: سپتامبر 2019

زندگی

زندگی هنر تعادل است گاهی خیلی سخت میشه تعادل برقرار کرد؛ تعادل بین تلاش برای آینده، آینده نگری، رسیدن به آرزوها و لذت بردن از زمان حال، خوش بین بودن و قانع بودن. اگر نتونی تعادل برقرار کنی یا آینده ت رو از دست میدی و یا حالت رو فدای فکر و خیال می کنی. […]