بایگانی ماهانه: آگوست 2019

اهمیت درب ضد سرقت

امنیت در طول تاریخ همواره موجب آرامش بشر بوده است و شاید بتوان گفت آرامش بدون امنیت معنایی ندارد. در واقع نقش اساسی امنیت در تداوم حیات تمدن های بشری قابل انکار نیست. در جهان کنونی که جرایم هر روز بیش تر از دیروز خودنمایی می کنند محافظت از خود، خانواده خود و دارایی ها […]

حالت رو بساز

باید بخوای که شاد باشی؛ و گرنه به خودت میای و میبینی در بهترین موقعیت هستی ولی شاد نیستی. در صورتی که اگر بخوای و اگر شاد بودن رو بلد باشی؛ در موقعیت های عادی هم میتونی حال خوب داشته باشی. حال خوب داشتن به هیچ چیز بستگی نداره؛ به داشته ها ارتباطی نداره؛ دیدم […]

روزهای خوب

یه تکنیکی که میشه باهاش روزهای سخت رو گذروند میدونی چیه؟ تموم شدن اون روزها رو تصور کن اگر حال سخت الانت یک ساعته؛ یک ساعت بعد رو مجسم کن که آسوده ای. اگر حال سخت الانت حتی یک فصله؛ فصل بعدی رو تصور کن که فارغی. این طوری تحمل سختی ها راحت تر میشه […]